2007.gada 23.maijs
"Zilie lini": Francijas dizains Latvijas linos.
Valsts vizītes Francijā 2005. gada novembrī, kas notika Latvijas festivāla Francijā “Pārsteidzošā Latvija” ietvaros, Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe Freiberga un Francijas Republikas prezidents Žaks Širaks kā atbildes pasākumu turpmākai Latvijas un Francijas sadarbības veicināšanai pieteica Francijas festivālu Latvijā Francijas pavasaris Latvijā 2007, kuram jānotiek astronomiskā pavasara laikā no 21. marta līdz 21. jūnijam. Festivālā plānota plaša kultūras un ekonomiskā programma, kuras norises ģeogrāfija aptvers Rīgu un Latvijas pilsētas: Cēsis, Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Kuldīga, Liepāja, Skrunda, Talsi, Valmiera, Valka, Ventspils u.c.

Lai sekmētu mūsu tautas mākslinieku radošo iniciatīvu un vairotu sava darba vērtīguma apziņu, Latvijas Kultūras fonds sadarbībā ar Bordo mākslinieci Marī Celms piedalās festivāla Francijas pavasaris pasākumos ar izstādi "Zilie lini": Francijas dizains Latvijas linos.

Tas ir Latvijas un Francijas radošās sadarbības piemērs: Latvijas linu amatniecības tradīcijas papildina Francijas dizaina pieredze. Mākslinieces Marī Celms idejas sakņojas viņas Bordo apkaimes dārza krāsās un smaržu buķetē. Latvijas linu izstrādājumu izgatavotāju rūpīgais darbs rada niansētus dizaina izstrādājumus.

Aicinām uz izstādes atklāšanu 25.maijā pl.18.00 Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (Skārņu iela 10/20, Rīga, LV-1050), tikšanās ar mākslinieci Marī Celms kolekcijas prezentācija notiks 30.maijā pl. 18.00 turpat muzejā.

2007.gada 14.maijs
Latvijas Kultūras fonda Daugavas dienas 2007
Latvijas Kultūras fonds dibināts pirms divdesmit gadiem – 1987.gadā. Šajā laikā tas uzkrājis daudzveidīgu pieredzi kultūras mantojuma aizsardzībā. Īpaši nozīmīga ir Daugavas programma. Tās ietvaros norisinās arī ikgadējās Daugavas dienas, emocionāli piesātināts, saturiski daudzveidīgs pasākumu kopums maija trešajā nedēļā., Daugavas dienu mērķis ir ikvienu mudināt domāt un darīt Latvijas kultūrvides attīstībai, rosināt pašvaldību kultūras aktivitātes, apzināt un aizsargāt Daugavas ielejas kultūrvēsturisko mantojumu. Plašā un ieinteresētā skolēnu līdzdalība ļauj domāt, ka Daugavas dienas ir nozīmīgs Latvijas Kultūras fonda devums jaunās paudzes patriotiskajā audzināšanā.

Šogad Daugavas programmas pasākumi izceļ Latvijas senvēsturei gluži leģendārā Ikšķiles novada kultūras tradīcijas un cilvēkus.
Lasīt tālāk >>

2006.gada 10.decembris
2006.gada Spīdolas balvas mākslā un humanitārajās zinātnēs
Svētdien, 10. decembrī plkst. 16 Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē notiks tradicionālā Latvijas Kultūras fonda Spīdolas balvu pasniegšanas ceremonija un akadēmiskā sanāksme. Šis ir jau četrpadsmitais gads, kopš Latvijas Kultūras fonds pasniedz Spīdolas balvas par aizvadāmā gada sasniegumiem humanitārajās zinātnēs un mākslā. Balvas lielums ir 3000 latu (pēc nodokļu nomaksas).

Aptaujātie mākslu speciālisti balvai šogad ieteica dzejnieku Knutu Skujenieku par dzejoļu krājumu “Tagad es esmu Aleksandrs”, gleznotāju Raimondu Staprānu par personālizstādi Nacionālajā mākslas muzejā, aktierus Lauri Dzelzīti un Gintu Grāveli par lomām Dailes teātra izrādē “Filadelfija, te es nāku”, režisori Eviju Cērpu par H.L.Borhesa darba “Maigums” iestudējumu Jaunajā Rīgas teātrī, diriģentu Kasparu Putniņu par 2006. gada koncertprogrammām, tēlnieku Jāni Karlovu par Strēlnieku altāri Tīnūžos un par piemiņas zīmi “Melnā ēna” Meža kapos Rīgā, diriģentu Māri Kupču par Johana Ādama Hillera dziesmuspēles “Medības” iestudējumu, māksliniekus Sarmīti Māliņu un Kristapu Kalnu par instalāciju “Kristus” Marijas Magdalēnas baznīcā, radošo apvienību “umka” par izrādēm “Stāsts par Danielu Reju” un “Show Your Face” u.c.

LKF valdes un padomnieku žūrija nolēma Spīdolas balvu mākslā piešķirt ILGAI REIZNIECEI par folkloras popularizāciju, par izcilām tautasmūzikas interpretācijām, tostarp par 2006. gada disku “Ne uz vienu dienu”, un par “Iļģu” izvadīšanu cauri gadsimta ceturksnim.

Starp Spīdolas balvai ieteiktajiem darbiem humanitārajās zinātnēs citu starpā var minēt Raimonda Brieža sastādīto “Latviešu literatūras hroniku”, Kristānas Ābeles monogrāfiju “Pēteris Krastiņš”, Pētera Zeiles “Latgales kultūras vēsturi”, Ulda Lasmaņa grāmatas “Dēla gadsimts” un “Ko nemeklēja hercogs Jēkabs”, Eduarda Kļaviņa nu jau ar Ministru kabineta balvu atzīmēto pētījumu “Džo. Jāzepa Grosvalda dzīve un māksla”, Valdas Marijas Šuvcānes novadpētnieciskos un kultūrvēsturiskos darbus par lībiešiem, Ellas Bucenieces veidoto antoloģiju “Ideju vēsture Latvijā”, Jeļenas Staburovas veikto Konfūcija tulkojumu no senķīniešu valodas, Andreja Grāpja grāmatu par Augustu Dombrovski “Mūžs un veikums”.

LKF Spīdolas balvu par 2006. gada sasniegumiem humanitārajās zinātnēs žūrija piešķīra vēstures zinātņu doktorei RENĀTEI BLUMBERGAI par monogrāfiju “Lībieši dokumentos un vēstulēs. Somijas zinātnieku ekspedīcijas pie lībiešiem.” Šis pētījums ir pirmreizīgs ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās, un tam būs paliekoša nozīme historiogrāfijā un zinātnes vēsturē.

2006.gada 10.oktobris
LKF valdes paziņojums
Ar šo darām Jums zināmu, ka ar Administratīvās rajona tiesas tiesneša 29.09.2006. lēmumu pieņemts nodibinājuma “Latvijas Kultūras fonds” (LKF) pieteikums par LR Finanšu ministrijas 13.09.2006. lēmuma par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu LKF atcelšanu. Līdz ar to šī LR Finanšu ministrijas lēmuma pamatotības un tiesiskuma pārbaude tiks vērtēta tiesā un vienīgi tiesas nolēmums var konstatēt, vai LKF ir atņemams sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 185. panta 1. daļu pieteikuma iesniegšana tiesā par šī lēmuma atcelšanu aptur lēmuma darbību no pieteikuma iesniegšanas dienas, LKF tiesvedības laikā (līdz tiesas nolēmuma spēkā stāšanas brīdim) saglabājas sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
LKF valdeSākuma lapa | Daugavas programma | Novadu programma | Valde | Kopas | Bibliotēka | Izdevumi | Konferences | Stipendiju programma | Spīdolas balva | Teksti | Kontakti | Atbalstītājiem
Latvijas Kultūras fonds
Peldu iela 21, Rīga, LV-1050, Latvija
Tel. (+371) 7 22 72 30
Fakss (+371) 7 21 25 45
Saturs © LKF, 2000-2006 Lappusi izvieto: re-lab